Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền, ngày 27/9/2023, VKSND tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ, Kiểm sát viên VKSND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh dự khai mạc Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Uyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Uyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật báo cáo tại Hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của các đồng chí Viện trưởng, lãnh đạo các VKSND cấp huyện, thị xã và cán bộ phụ trách truyền thông tại hai cấp VKSND tỉnh Bắc Ninh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Kim Hoa trình bày nội dung 2 chuyên đề: Chuyên đề 1 "Những vấn đề về công tác báo chí, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân";  Chuyên đề 2 "Một số kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và phản hồi báo chí".

Báo cáo tại Hội nghị, nội dung chuyên đề 1 "Những vấn đề về công tác báo chí, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân", đồng chí Phan Thị Kim Hoa đã khái quát công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát, trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền; Viện trưởng VKSND tối cao ban hành các Chỉ thị tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền Ngành được thành lập và kiện toàn có nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch trọng tâm về công tác tuyên truyền hàng năm của ngành KSND. Hiện nay, ngành Kiểm sát nhân dân có các cơ quan tuyên truyền: 1 cơ quan báo, 2 Tạp chí, 1 ấn phẩm Thông tin Khoa học và 71 trang tin điện tử của Viện kiểm sát các cấp từ Trung ương đến địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Chuyên đề 2 "Một số kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và phản hồi báo chí", đồng chí Phan Thị Kim Hoa nhận định, việc cung cấp thông tin cho báo chí và phản hồi báo chí là việc làm cần thiết đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát. Vì vậy, người đứng đầu hoặc người được phân công nhiệm vụ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cần trang bị những kỹ năng ứng xử trong việc cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật, hỗ trợ báo chí tiếp cận với những thông tin chính thống từ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, nhằm bảo đảm thông tin khi đăng, phát trên báo chí được chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

Báo cáo tập huấn tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật  trình bày một số kinh nghiệm về nghiệp vụ báo chí: Kỹ năng viết tin và bài phản ánh; Kinh nghiệm chụp ảnh đăng báo, kinh nghiệm trong biên tập, rút tít tin, bài; Một số lỗi thường gặp qua khảo sát từ trang Điện tử của VKSND tỉnh Bắc Ninh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật báo cáo tại Hội nghị tập huấn.

Đặc biệt, đồng chí Vũ Mạnh Hà đã sơ lược về một số lỗi thường gặp khi thể hiện tác phẩm báo chí, ảnh báo chí trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa ra những nhận xét về chất lượng ảnh, tít, sapo tin dài, viết tắt trên trang thông tin. Đồng thời, gợi mở để các học viên cùng so sánh những tác phẩm báo chí hoàn chỉnh và những tác phẩm báo chí có lỗi để từ đó rút ra kinh nghiệm khi viết tin, bài và biên tập tác phẩm báo chí.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà cũng đưa ra một số đề xuất để nâng cao chất lượng các nội dung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Uyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh, cảm ơn, ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của các báo cáo viên và các cán bộ, Kiểm sát viên tham gia buổi tập huấn. Tuy thời gian chỉ có 1 buổi  nhưng những kiến thức và kỹ năng viết tin, bài đã phần nào được trình bày tập huấn cụ thể, dễ hiểu, mang tính áp dụng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Uyên nhấn mạnh, lãnh đạo VKSND 2 cấp phải chú trọng công tác tuyên truyền. Cán bộ, Kiểm sát viên tham gia buổi tập huấn cần phát huy những kiến thức, kỹ năng đã học được để áp dụng và thực hiện nghiêm túc hơn nữa công tác tuyên truyền tại đơn vị mình. Đồng thời, chỉ đạo các cán bộ, Kiểm sát viên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong Ngành, đặc biệt là Báo Bảo vệ pháp luật của VKSND tối cao, phối hợp cung cấp thông tin và viết tin, bài trên Báo Bảo vệ pháp luật.

Triển khai hình thành mạng lưới những người làm công tác tuyên truyền tại VKSND hai cấp tỉnh Bắc Ninh kết nối với đầu mối Báo Bảo vệ pháp luật để công tác trao đổi thông tin được kết nối kịp thời, để nâng cao chất lượng tin bài, ảnh tuyên truyền đăng trên Báo Bảo vệ pháp luật và trang thông tin của VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Nhóm PV