Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và các Viện kiểm sát quận, huyện trực thuộc VKSND TP Hải Phòng.

leftcenterrightdel
Đ/C Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên toàn thành phố nhìn chung ổn định, không xảy ra các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã khởi tố 552 vụ án hình sự, giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2017

Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tiếp tục tăng và diễn biến phức tạp. Trong đó, tranh chấp về dân sự đã thụ lý kiểm sát 3.975 vụ, việc dân sự  sơ thẩm (tăng 442 vụ việc, bằng 12 % số vụ, việc so với cùng kỳ năm 2017) và chủ yếu là các tranh chấp về quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản. Thụ lý kiểm sát 31 vụ án hành chính (tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm 2017). Số vụ án hành chính tăng chủ yếu liên quan đến các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và chính sách bồi thường khi thu hồi đất các dự án đầu tư. Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tăng chủ yếu là do sự phát triển của kinh tế - xã hội làm phát sinh ngày càng nhiều quan hệ giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại có tranh chấp; quy định của Nhà nước còn nhiều bất cập, trong quá trình giải quyết vụ việc chính quyền địa phương chưa thực hiện đúng pháp luật; nhận thức pháp luật của nhiều người dân còn hạn chế.

Các cơ quan tư pháp, về cơ bản, cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố đã tuân thủ thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Về công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành

Kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018, ngành Kiểm sát Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo tiến độ đã đề ra, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

leftcenterrightdel
Quảng cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục duy trì chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; không để xảy ra trường hợp bắt, tạm giữ hình sự sau phải trả tự do vì không phạm tội. Tỷ lệ giải quyết án tại Viện kiểm sát đạt cao 97% (chỉ tiêu đề ra đạt ≥ 96%). Kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự cao hơn so với chỉ tiêu của toàn Ngành. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực công tác, VKS hai cấp đã ban hành nhiều kiến nghị vi phạm với Cơ quan điều tra, Tòa án và kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật với cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hữu quan. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chú trọng; năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018, trong 6 tháng cuối năm 2018 đồng chí Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng quán triệt các đơn vị của Ngành phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục triển khai các biện pháp để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã được xác định trong Kế hoạch công tác số 10/KH-VKS ngày 05/01/2018 và Chương trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên số 11/Ctr - VKS ngày 05/01/2018 của Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng.

Hai là: Tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn thành phố.

Ba là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của các Luật, Bộ luật về tư pháp. Tổng hợp các vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện để báo cáo liên ngành Trung ương có hướng dẫn thi hành.

Bốn là: Tổ chức tốt kỳ thi đánh giá kỹ năng của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên năm 2018. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên.

Năm là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện khâu đột phá năm 2018 “Tăng cường công tác kháng nghị - kiến nghị”.

Sáu là: Tiếp tục phối hợp với Dự án JICA pháp luật 2020 bổ sung thêm các hoạt động khảo sát, hội thảo, tập huấn trong năm 2018 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cho cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Hải Phòng./.

Minh Trang