Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cho biết: trong quá trình chuẩn bị, tổ chức, Đại hội Đại biểu lần thứ XVII đã làm việc theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định hướng dẫn của Trung ương và cấp trên.

Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Vì vậy, các đại biểu tham gia Đại hội cần tập trung trí tuệ, phát huy nêu cao vai trò ý chí, nêu cao tinh thần trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cấp ủy và trên 100 nghìn đảng viên của Đảng bộ. Bí thư tỉnh Hải Dương đề nghị, các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm nội quy để Đại hội thực sự “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”.

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương. 

Tại phiên trù bị, với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết bầu 15 thành viên vào Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội; bầu 2 thành viên vào Đoàn Thư ký Đại hội; 9 thành viên vào Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thống nhất thông qua chương trình nội quy, quy chế làm việc, quán triệt một số nội dung, trình dự thảo chương trình hành động thực hiện dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII và chia tổ thảo luận.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, mục đích của việc xây dựng Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với nội dung trọng tâm là các khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực để triển khai thực hiện từ đó tạo ra sự lan toả và động lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh Hải Dương.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương. 

Kết thúc phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã chia làm 8 tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông vào sáng ngày 26/10.

 

 

Bình Minh