Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổng kết và tổ chức trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1941 – 5/6/2021). Cuộc thi được tổ chức từ ngày 4/5/2021 đến ngày 20/8/2021. Ban Tổ chức đã trao 3 giải cho tập thể và 88 giải cho cá nhân (gồm: 8 giải Nhất; 16 giải Nhì; 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích).

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia Cuộc thi này ngay từ những kỳ đầu tiên. Kết quả đã có 4 cá nhân đạt giải, gồm:

- 1 giải Nhất (đồng chí Phạm Hoàng Tân – Chuyên viên Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh);

- 1 giải Nhì (đồng chí Lê Văn Sơn – Kiểm sát viên VKSND huyện Chư Prông);

- 2 giải Ba (đồng chí Đinh Trọng Cường – Kiểm tra viên chính Phòng 1 và đồng chí Nguyễn Ánh Phổ - Kiểm tra viên Phòng 2 VKSND tỉnh).

leftcenterrightdel
Ban Tổ chức trao giải nhất, giải nhì cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước".

Thông qua Cuộc thi này, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Gia Lai đã được nâng cao nhận thức, hiểu rõ về khát vọng và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hoài bão lớn lao của Người về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm đường cứu nước; khuyến khích cán bộ, đảng viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành Duy