Vừa qua, VKSND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

 

VKSND tỉnh Hậu Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
VKSND tỉnh Hậu Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.


Thời gian qua, hai cấp kiểm sát tỉnh Hậu Giang đã tập trung đổi mới công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; chống việc bắt tràn lan, sau phải xử lý hành chính; chống hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế…bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên không phạm tội.  

Trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp, VKS hai cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật, tập trung giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp phức tạp về tài sản và các vụ khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Tích cực, chủ động trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Thông qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự đã ban hành hàng trăm văn bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. VKS hai cấp đã đẩy mạnh công tác kiểm sát các hoạt động thi hành án dân sự, có các biện pháp tác động để công tác thi hành án dân sự ngày càng đảm bảo tốt hơn; số vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài từng bước được hạn chế. VKS hai cấp đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đơn thuộc thẩm quyền của VKS được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, không có đơn tồn đọng kéo dài…
 

Đặng Liêm