Nhiều tốp người dân và du khách, cả khách nước ngoài, xếp hàng dài từ sáng ngày 30/4 trước Dinh Độc Lập, quận 1, để chờ mua vé tham quan.