Gần 1.000 thanh niên TP Đà Nẵng đã tham gia hoạt động “Đồng diễn semaphore – Sắc màu thanh niên” trên nền giai điệu hào hùng của ca khúc "Thanh niên Đà Nẵng tiến bước".