Tết Quý Mão, nhiều người dân Thủ đô đi lễ chùa để cầu cho quốc thái dân an, bình an cho mình và người thân.