Cứ đến tháng Sáu, khi những búp sen bắt đầu nở rộ cũng là lúc những người làm nghề ướp trà sen tại phường Quảng An, Nhật Tân quận Tây Hồ (Hà Nội) tất bật bắt tay vào vụ mới.