Hang Quân y trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) là một hang động đặc biệt, được hình thành do tạo hóa, đã ghi lại nhiều chiến tích oanh liệt của quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cùng với sự cải tạo của con người, hang đã trở thành bệnh viện dã chiến nên người dân nơi đây quen gọi là hang/động Quân y.