TP Hà Nội hiện chỉ còn 16/31 đơn vị đăng kiểm đang hoạt động, đạt 53% so với trước đây. Do thiếu nhân sự, nên tình trạng người dân xếp hàng chờ đăng kiểm tái diễn. Mỗi dây chuyền kiểm định hiện chỉ có thể kiểm tra cho 40 xe/ngày (đạt 66% công suất). Nguyên nhân do dây chuyền chỉ còn 3 đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra, nên công suất tối đa chỉ được 60 xe/ngày/dây chuyền; tỷ lệ phương tiện kiểm định không đạt cao từ 20-30%, dẫn đến 1 xe phải kiểm định nhiều lần, khiến người dân "ngao ngán" vì xếp hàng chờ đợi.