Ngày 11/5, học sinh các trường tiểu học tại Hà Nội đã bắt đầu ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ dài phòng tránh dịch COVID-19.