Ninh Thuận có địa hình đồi núi chiếm phần lớn, đá hiện diện khắp nơi, muôn hình muôn vẻ. Có thể nói, Ninh Thuận như hòn non bộ không lồ bên bờ biển, kỳ thú, ấn tượng.