(BVPL) - Như mọi năm, phải gần đến thời điểm giao thừa, người bán mới phát tán đào thế hoặc vứt bỏ đào cành. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu mua đào, quất chơi tết giảm mạnh, người bán đã chủ động vứt bỏ đào cành, phát tán đào thế từ rất sớm để về nhà chuẩn bị đón tết.