Sáng 21//6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Turkmenistan, Iceland, Nicaragua tới trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.