Danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 9), năm 2018. Không chỉ đẹp mê hồn, Ngũ Hành Sơn còn chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa vô cùng quý giá