Thành Điện Hải trước gọi là đồn Điện Hải, được vua Gia Long cho xây dựng gần mép nước tả ngạn sông Hàn năm 1812. Đến năm 1823, đồn được chuyển đến xây kiên cố ở vị trí hiện nay. Năm 1835, đồn được đổi tên là thành Điện Hải. Tháng 12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử thành Điện Hải (TP Đà Nẵng).