Không chỉ chém nhiều cảnh sát, tên cướp còn giật súng bắn trả nhưng may mắn đạn không nổ. Nhiều tiếng lặn mò dưới cống, cảnh sát đã bắt được hắn.

 

.