Theo báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 của Tổng cục THADS, trong năm qua với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Hệ thống THADS, công tác THADS về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Cụ thể, các cơ quan THADS đã thi hành xong 574.819 việc, đạt tỉ lệ 83,25% (tăng 0,75% so với năm 2022). Về tiền, đã thi hành xong hơn 89.412 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 46,78% (tăng 1,24% so với năm 2022).

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế tiếp tục được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, ghi nhận, cụ thể, đã thi hành xong 2.264 việc tương ứng với hơn 20.405 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Viện kiểm sát làm việc tại một Chi cục THADS cùng cấp. (Ảnh minh hoạ) 

Về kết quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng, tổng số phải thi hành là 39.710 việc, tương ứng với gần 153.682 tỉ đồng. Đã thi hành xong 4.963 việc, tương ứng với số tiền gần 21.265 tỉ đồng.

Năm 2023, tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 1.375 bản án (kỳ trước chuyển sang là 563 bản án), tăng 453 bản án so với năm 2022. Số bản án Tòa án đã ra quyết định buộc THAHC là 571 bản án. Kết quả, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 582/1.375 bản án (tăng 153 bản án so với năm 2022), đang tiếp tục thi hành 776 bản án, chủ yếu là các bản án mới phát sinh trong năm 2022 và năm 2023.

Về công tác theo dõi THAHC, các cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi 1.388 bản án. Đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 769 vụ việc; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 718 vụ việc; đăng tải công khai 553 quyết định buộc THAHC của Tòa án; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 135 vụ việc.

Một trong những nhiệm vụ trong năm 2024 được Tổng cục Thi hành án dân sự xác định đó là, toàn ngành sẽ tập trung lãnh đạo, phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đề xuất sửa đổi Luật THADS và các văn bản pháp pháp luật liên quan bảo đảm phù hợp với thực tiễn, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về công tác THADS, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương và Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS, THAHC…

P.V