leftcenterrightdel
 Nhiều vi phạm tại Trung tâm TDTT quận 1, để ngoài ngân sách hơn 12,5 tỉ đồng. 

Thanh tra UBND quận 1, TP HCM vừa ban hành kết luận thanh tra về thanh tra công tác thu chi tài chính tại Trung tâm TDTT quận 1. Theo đó, Chủ tịch UBND quận 1 giao Thanh tra quận tham mưu Chủ tịch UBND quận thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo kết luận thanh tra, báo cáo tình hình thu, chi tài chính của Trung tâm TDTT quận 1 trong năm 2021, tổng thu hơn 8,4 tỉ đồng. Cụ thể doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hơn 8,1 tỉ đồng, doanh thu hoạt động tài chính hơn 298 triệu đồng, thu nhập khác hơn 26 triệu đồng. Tổng chi (bao gồm các khoản nộp thuế) hơn 16 tỉ đồng. Chênh lệch (thu – chi) hơn -7,5 tỉ đồng.

Qua thanh tra nhận thấy Trung tâm TDTT quận 1 có các khoản thu từ hoạt động khai thác sử dụng mặt bằng vào mục đích cho thuê nhưng đơn vị không báo cáo trung thực, khách quan về nội dung và giá trị số liệu kế toán cho UBND quận 1 (cơ quan cấp trên), Phòng Tài chính - kế hoạch quận 1 (cơ quan tài chính cùng cấp) để kiểm tra, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2021; Đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra.

leftcenterrightdel
 Kết luận thanh tra của Thanh tra UBND quận 1, TP HCM.

Kết quả kiểm tra xác minh về chứng từ kế toán và sổ sách kế toán, về chứng từ kế toán Trung tâm sử dụng chứng từ kế toán là phiếu thu thực hiện trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS (phiếu điện tử). Ngoài ra, Trung tâm còn sử dụng chứng từ kế toán là phiếu thu và biên nhận viết tay. Phiếu biên nhận viết tay lập không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 107/2017 của Bộ Tài chính “hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” và điểm a, điểm g, Điều 16 Luật Kế toán năm 2015.

Theo kết luận thanh tra, việc lập phiếu thu viết tay giai đoạn 2018 đến quý 3/2020 do kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng hành chính kế hoạch của Trung tâm là bà Trịnh Thị Thanh Thu chỉ đạo nhân viên của phòng (người làm công tác kế toán) thực hiện. Giai đoạn từ quý 4/2020 đến nay do bà Thu trực tiếp thực hiện.

Việc lập phiếu thu và biên nhận viết tay nhằm mục đích thu tiền cho thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước sinh hoạt và để ngoài sổ sách của Trung tâm. Bà Thu có giải trình do biết việc lập các chứng từ kế toán viết tay nêu trên không đúng quy định nên vào khoảng sau tháng 12/2021 bà đã tiêu hủy toàn bộ bản gốc chứng từ kế toán viết tay và có báo cáo sự việc này với Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 Trần Anh Tuấn.

Theo kết luận thanh tra, đối với việc hoạt động hợp tác khai thác cung cấp dịch vụ (thực chất là hoạt động khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê), dù từ 2018 đã có những chỉ đạo từ cấp trên về tình hình quản lý, sử dụng mặt bằng… nhưng Trung tâm TDTT quận 1 vẫn tiếp tục cho thuê mặt bằng tại 4 câu lạc bộ (CLB): TDTT Đa Năng, TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thể thao Tao Đàn và Nguyễn Du. Theo giải trình của Giám đốc Trần Anh Tuấn để có nguồn thu cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động TDTT, Trung tâm đã ký hợp đồng hợp tác tạm thời với các đối tác.

Kết quả thanh tra cho thấy từ năm 2018 đến tháng 7/2022, Trung tâm TDTT quận 1 có phát sinh nguồn thu từ các hoạt động hợp tác khai thác cung cấp dịch vụ (thực chất là hoạt động khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê). Tuy nhiên, trung tâm đã để ngoài sổ sách kế toán phần lớn nguồn thu từ hoạt động cho thuê đối với 32 vị trí mặt bằng tại 3 CLB: Thể thao Tao Đàn, TDTT Đa Năng, TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo kết quả thanh tra, căn cứ theo hồ sơ giải trình của ông Trần Anh Tuấn và bà Trịnh Thị Thanh Thu, các cá nhân có liên quan và các tài liệu thu thập hiện có, ghi nhận từ năm 2018 đến tháng 7/2022, tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê 32 vị trí mặt bằng tạm tính hơn 18,6 tỉ đồng, trong đó hơn 6,1 tỉ đồng được nộp và hạch toán và sổ kế toán với nội dung thu học phí, thu vé; phần còn lại hơn 12,5 tỉ đồng để ngoài sổ sách kế toán (trong đó, riêng năm 2021 hơn 4,8 tỉ đồng).

Kết luận thanh tra đã nêu kiến nghị đối với Trung tâm TDTT quận 1 phải phối hợp với Phòng Nội vụ quận 1 trong việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm và đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật; Chấm dứt các sai phạm như kết luận thanh tra nêu.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh giao Thanh tra quận tham mưu Chủ tịch UBND quận thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Mai Phong