Cụ thể, ngày 16/7/2021, UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Ngô Diệp Lai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và ông Hồ Văn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp được phân công phụ trách Phòng Bổ trợ tư pháp (trong đó có hoạt động công chứng), Tổ trưởng Tổ xét duyệt hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các quy định của Luật công chứng, ông Ngô Diệp Lai đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, dẫn đến tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản xét duyệt cho phép thành lập Văn phòng công chứng Bùi Thị Nhung và Nguyễn Duy Thành trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới thực hiện sai quy định, dẫn đến làm giảm vai trò quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực công chứng tại địa phương; tạo dư luận xấu, phát sinh đơn thư tố cáo của đảng viên, công dân.

Từ những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Diệp Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đối với ông Hồ Văn Hùng, với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Hùng đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và sử dụng tài chính để xảy ra vi phạm trong việc chi và sử dụng tài chính đảng không đúng quy định; thực hiện chưa nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm để con ruột tham gia, hợp tác thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Duy Thành không đúng quy định của pháp luật; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành để cấp phó và một số cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của mình vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ; gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí đã công tác.

Từ những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

PV