Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; việc chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời thanh tra trách nhiệm của UBND huyện Cần Giờ trong quản lý, sử dụng ngân sách và việc chấp hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Cần Giờ. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021.

leftcenterrightdel
 Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ đã để 6.828 liều Vaccine Pfizer hết hạn sử dụng nhưng không kịp thời đề xuất xử lý. (Ảnh: IT)

Theo kết luận thanh tra, trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, một số trường hợp chưa thông báo ý kiến chỉ đạo, hồ sơ lưu trữ không có đơn, đơn giải quyết trễ hẹn, tiếp công dân nhưng không ghi chép đầy đủ.

Trong phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ phân bổ Test Kit xét nghiệm nhanh từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đến các Trạm Y tế xã, thị trấn nhưng không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, thông tin, chữ ký, danh sách của toàn bộ cá nhân đã được xét nghiệm.

Trung tâm Y tế huyện để 6.828 liều Vaccine Pfizer hết hạn sử dụng nhưng chưa kịp thời đề xuất xử lý đến Sở Y tế, HCDC và UBND huyện Cần Giờ là quản lý tài sản công chưa hiệu quả.

UBND huyện Cần Giờ thực hiện hỗ trợ cho các cá nhân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP còn chậm trễ, dẫn đến phần lớn các trường hợp kết thúc việc cách ly y tế từ tháng 10, 11, 12/2021 nhưng đến tháng 8/2022 mới được phê duyệt hỗ trợ; Đến nay, vẫn còn một số trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Việc ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ tại một số trường hợp có thiếu sót khi chưa thể hiện đầy đủ thông tin về quyết định và thời gian cách ly, ngày bắt đầu cách ly, ngày giải tỏa cách ly, thời gian nhập viện, xuất viện.

UBND xã Thạnh An tạm ứng ngân sách xã chi hỗ trợ theo nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ cho 77 trường hợp F1, F0 với số tiền hơn 86 triệu đồng, đã báo cáo Phòng Y tế huyện nhưng đến nay chưa xử lý dứt điểm.

"Trách nhiệm nêu trên thuộc về lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng phòng Y tế huyện, Chủ tịch UBND xã Thạnh An và các tập thể, cá nhân có liên quan theo từng thời kỳ phát sinh vụ việc", thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

Theo thông báo kết luận thanh tra, năm 2020, huyện Cần Giờ thu cân đối ngân sách năm đạt tỷ lệ 122,8%, vượt so với dự toán thành phố giao. Trong đó, các khoản thu có tỷ trọng lớn vượt cao là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước.

Tuy nhiên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt 56,89%; thu từ khu vực kinh tế Nhà nước chỉ đạt 59,6%, là thu chưa đạt so với dự toán được giao. Năm 2021, thu cân đối ngân sách chỉ đạt 69,69%, chưa đạt so với dự toán được giao.

UBND huyện chi không đạt dự toán năm 2020 (90,8%), chi vượt dự toán năm 2021 (114%) do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và khắc phục hậu quản của dịch COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ an sinh do UBND TP HCM giao bổ sung trong năm.

UBND huyện gửi báo cáo quyết toán năm 2020 trễ so với thời gian quy định tại quyết định số 6385/QĐ-UBND ngày 9/12/2017 của UBND TP HCM về thời hạn quyết toán ngân sách các cấp.

Đối với việc chi đầu tư phát triển, hầu hết các dự án trong số 413 dự án đang được theo dõi thực hiện đều chậm tiến độ hoặc chậm quyết toán theo quy định. Trong đó theo báo cáo của UBND huyện có 24 dự án đã quyết toán từ năm 2018 đến 30/11/2022 nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện hoàn trả khoản chênh lệch do số tiền thanh toán cao hơn số quyết toán là 896 triệu đồng, là chưa đúng quy định.

Việc công khai, kết dư ngân sách Nhà nước cũng có nhiều sai sót như: UBND huyện và các xã, thị trấn như: Cần Thạnh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Bình KHánh, Long Hòa, Thạnh An không thực hiện công khai đối với các dự toán bổ sung, điều chỉ thu – chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

Các khoản kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách huyện không sử dụng hết hiện kết dư với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng mà không nộp hoàn trả phần còn thừa cho ngân sách thành phố là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 9 thông tư số 341/2016 của Bộ Tài chính. Việc sử dụng số kinh phí trên cần được Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Do đó, Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại; trong việc chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước trong xây dựng dự toán thu – chi, phân bổ điều chỉnh dự toán chi được giao…

Đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót, vi phạm đã nêu trong phần kết luận thanh tra./.

Đại Lánh