Ban Nội chính Trung ương ngày 31/3/2023 đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến công tác Quý I/2023 ngành Nội chính Đảng với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PNTN, TC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ khi thành lập đến nay; Kết quả hoạt động của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy quý I/2023 của Ban Nội chính Trung ương thể hiện,
 
Theo báo cáo, việc các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố được thành lập và nhanh chóng triển khai hiệu quả các hoạt động đã thể hiện quyết tâm cao của tỉnh ủy, thành ủy trong việc đẩy mạnh đấu tranh PCTN, TC, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương, cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.
 
Cùng với đó, xác định công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
Các tỉnh có nhiều vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, như: Hà Nội (48 vụ), Thanh Hóa (10 vụ), Ninh Thuận (10 vụ), Bắc Giang (9 vụ), Đồng Nai (9 vụ)… Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm, đầy đủ kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương liên quan đến việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Quý I/2023, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 512 vụ án/1.283 bị can phạm tội về tham nhũng; số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ án/835 bị can…
 
Về kết quả hoạt động của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy quý I/2023, có thể thấy các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác PCTN, TC, CCTP năm 2023 và nhiều chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP; chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.
 
Tham mưu Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn như: Vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các Trung tâm Đăng Kiểm... Đến nay, đã tham mưu đưa 506 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Cùng với đó, công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và CCTP ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm, trách nhiệm, thận trọng, đúng quy trình, quy định; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP được tăng cường; công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tiếp dân ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả; phối hợp, tham mưu Thường trực tỉnh ủy, thành ủy tiếp 565 cuộc/954 lượt công dân; trong đó: Tham mưu Thường trực tỉnh ủy, thành ủy tiếp 119 cuộc/246 lượt công dân; Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy tiếp 446 cuộc/ 708 lượt công dân.
  
Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương yêu cầu: Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh chỉ đạo toàn diện công tác PCTN, TC ở địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm ở địa phương; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương giao tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tập trung chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm, y tế, giáo dục…
P.V