Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tiến hành kỳ họp thứ 17, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở GTVT Hòa Bình và các cá nhân có liên quan.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở GTVT, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện chưa nghiêm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy còn hạn chế, không kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, dẫn tới để nhiều đảng viên vi phạm quy định của Đảng và vi phạm pháp luật.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 – 2025, bằng hình thức Khiển trách.

Đối với đồng chí Bùi Đức Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, đồng chí đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ đối với đảng ủy viên; trong lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa phát huy được hiệu quả tích cực, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, để tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền vi phạm kỷ luật của Đảng và vi phạm pháp luật.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, tổ chức đồng chí Bùi Đức Hậu chịu trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm, vi phạm của chi bộ và cán bộ, đảng viên, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ tác hại, nguyên nhân, khuyết điểm, vi phạm, để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Nhiều cán bộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S bị khởi tố, bắt tạm giam khiến lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hòa Bình bị kỷ luật, đề nghị kỷ luật. (Ảnh: CA)

Đối với đồng chí Bùi Thị Hoà Bình, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GTVT, trách nhiệm là Phó Giám đốc Sở được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, đồng chí đã thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp lãnh đạo quản lý.

Đồng chí Bùi Thị Hoà Bình chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Xét nội dung, tính chất, mức độ tác hại, nguyên nhân vi phạm khuyết điểm, để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Thị Hoà Bình, Phó Giám đốc Sở GTVT bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, các đồng chí Lê Ngọc Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT; Vũ Ngọc Sơn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình cũng bị UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước cấp ủy, tổ chức đảng vì chịu trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thực hiện quy chế làm việc, công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét một số nội dung khác.

H.P