Gây thất thoát ngân sách Nhà nước

Ngày 21/5/2022, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thanh tra đột xuất công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện quy trình, định mức, giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 đối với Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 CDC tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Nhật Tân-Zing)

Theo thông báo kết luận thanh tra, 4 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư: Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam (Công ty Tây Nam) không tuân thủ các quy định về  thẩm định giá, vi phạm quy trình, tiêu chuẩn thẩm định giá quy định, thiệt hại đến lợi ích của khách hàng (Sở Y  tế), làm tăng giá trị của 8 mặt hàng, dẫn đến chủ đầu tư thực hiện mua sắm gây thiệt hại, thất thoát ngân sách nhà nước 822.902.000 đồng.

Gói thầu số 1, 3 và 4 Sở Y tế, Sở Tài chính áp dụng mua sắm theo hình  thức chỉ định thầu rút gọn là chưa phù hợp. Gói thầu số 6 Sở Y tế mua trước khi có chủ trương của UBND tỉnh là sai về  trình tự, thủ tục, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trễ hạn so với quy  định. Công tác nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thẩm định giá thiếu chặt chẽ, không phát hiện sai sót chứng thư thẩm định giá.

Ngoài ra, Sở Y tế chưa đánh giá toàn diện về nhu cầu, tính cấp thiết trong việc mua sắm trang thiết bị. Vì vậy, có loại thiết bị mua sắm thiếu đồng bộ dẫn đến chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng, đơn vị  khác có nhu cầu sử dụng nhưng chưa được trang bị kịp thời. Sai phạm trên thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Sở Y tế, trọng tâm là Giám đốc và cấp phó phụ trách và các bộ phận, cá nhân có liên quan.

Đối với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu, công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giám đốc quyết  định trên cơ sở đề xuất của Khoa Xét nghiệm; Phòng Tài chính - Kế hoạch, không thể hiện thông qua tập thể Ban Giám đốc. 

Hợp đồng thuê thẩm định giá chưa ràng buộc chặt chẽ, xác định sai mục  đích thẩm định. Một số gói thầu tính pháp lý của hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định để làm cơ sở lập dự toán, bảng báo giá sao chụp, không đủ 3 bảng báo giá, bảng báo giá không thể hiện đặc tính, chủng loại hàng hóa; dự toán không nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; có mặt hàng không cùng đặc tính, chủng loại so với gói thầu trước đó.

Đặc biệt, 3 gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Việt Á sản xuất, công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch; vi phạm các quy định trong khâu lập kế hoạch và thực hiện họp đồng. 

Vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiếm tra giám sát, vi phạm các quy định trong mua sắm,  gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Khoa Xét nghiệm và Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất dẫn đến xảy ra các vi phạm. 

Đối với Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và các trung tâm y tế, một số gói thầu không có 3 bảng báo giá, không lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư không yêu cầu đơn vị cung cấp không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng. Mặt khác tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chọn sinh phẩm do Công ty Việt Á sản xuất đế mua sắm chưa tiết kiệm kinh phí đơn vị.

Chuyển Công an điều tra

Theo thông báo kết luận thanh tra, việc quản lý, sử dụng vật tư y tế, kit test trong thời gian qua, vai trò quản lý của các cơ sở y tế đối với các khoa, phòng  trực thuộc thiếu chặt chẽ, buông lỏng quản lý dẫn đến các khoa, phòng không theo  dõi việc tiếp nhận, sử dụng, do đó rất khó trong công tác kiểm tra, đối chiếu. Một số cơ sở y tế không theo dõi nhập, xuất theo quy định; lập phiếu xuất  kho trùng mặt hàng... Đặc biệt, TTYT TP Bạc Liêu nhận vật tư y tế từ CDC nhưng không nhập kho theo quy định. 

Qua kiểm tra phần lớn các đơn vị sử dụng phiếu thu giao cho người sử dụng dịch vụ, không xuất hóa đơn tài chính là sai với Điều 2, Điều 4 Nghị định số  119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. 

CDC Bạc Liêu thu giá xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn cao hơn quy định chênh lệch tương ứng 20.526.000 đồng; Khi ban hành văn bản đơn vị không xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, không báo cáo với cơ quan  chủ quản và nội dung công văn chưa nêu rõ nguồn vật tư y tế đế lây mâu xét  nghiệm, việc sử dụng lai thu, dẫn đên trong quá trình thực hiện các đơn vị sử dụng  vật tư do CDC cấp phục vụ cho công tác phòng chống dịch, sử dụng lại thu sai quy  định.

Mặt khác, CDC Bạc Liêu không quản lý, theo dõi số tiền phải thu theo sô lượng mâu của các TTYT gửi về. Do đó, đến thời điểm thanh tra  các TTYT chưa nộp kịp thời về CDC. Ngoài ra, số thu dịch vụ xét nghiệm đơn vị  nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước không nộp vào ngân sách là sai với Luật Ngân sách; số thu đơn vị sử dụng chi mua kit test, văn phòng phâm, công  tác phí...không xin chủ trương là sai quy định. 

Ngoài ra, kết luận chỉ ra các xã thuộc huyện Phước Long phối họp với TTYT huyện thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và thu tiền các đối tượng thương lái, người lao động từ các địa phương khác vào địa bàn huyện nhưng không sử dụng lai thu là sai quy định; TTYT TP Bạc Liêu thu dịch vụ xét nghiệm với tổng số tiền là  819.795.000 đồng, số thu đơn vị để ngoài sổ kế toán, giao  cho thủ quỹ theo dõi thu, chi sai. Đặc biệt, chi hỗ trợ viên chức và người lao động không có chế độ 375.000.000 đồng/742.290.028  đồng. 

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tổ chức kiểm điểm có hình thức xử lý vai trò trách nhiệm Ban Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Hội đồng thẩm định (Phó  Giám đốc Sở Y tế); chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan  kiểm điểm có hình thức xử lý vai trò trách nhiệm đối với Ban Giám đốc CDC,  trọng tâm là Giám đốc, cấp phó phụ trách và các bộ phận, cá nhân có liên quan đến  các vi phạm trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng hóa chất, vật tư y tế, sinh  phẩm... 

Tổ chức kiểm điểm tùy theo tính chất mức độ sai phạm của các bộ phận, cá  nhân có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất thực hiện mua sắm để xảy ra vi  phạm; tổ chức kiểm điểm vai trò trách nhiệm của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa  khoa Bạc Liêu và các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, kiểm điểm  có hình thức xử lý Ban Giám đốc, trọng tâm là Giám đốc và Kế toán trưởng Trung  tâm Y tế TP Bạc Liêu nguồn thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 để ngoài sổ  kế toán và không thực hiện nhập, xuất kho theo quy định. Chỉ đạo các Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; CDC và Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu: Tố chức kiếm điếm vai trò trách nhiệm các bộ phận, cá  nhân có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất để xảy ra những sai sót như đã nêu.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra, xử lý  theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ thẩm định giá đối với 3 hợp đồng liên quan đến 4 gói thầu do  Sở Y tế làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam không tuân thủ các quy định về thẩm định giá, vi phạm tiêu chuẩn, quy trình thẩm định giá gây thiệt hại, thất thoát ngân sách Nhà nước./.

Đại Lánh