VKSND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND Phú Yên và đồng chí Phạm Thị Liên - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên. Tham dự hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Phú Yên còn có các đồng chí Trưởng phòng 1, 8, 9, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Phòng 9; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng 9 phổ biến, quán triệt một số văn bản hướng dẫn pháp luật về nghiệp vụ của VKSND tối cao về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và báo cáo “Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với một số bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa nghiêm trọng trong 3 năm (2019, 2020, 2021)”. 

Trong phần thảo luận, đại diện 9 đơn vị VKSND cấp huyện đã trình bày tham luận và phát biểu rất sôi nổi, trách nhiệm và tâm huyết, đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai. Lãnh đạo Phòng 9 VKSND tỉnh Phú Yên cũng đã trao đổi nghiệp vụ, tổng hợp một số cách làm hay, đem lại hiệu quả của một số đơn vị, để Hội nghị nghiên cứu vận dụng trong đơn vị mình, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất án dân sự, hành chính bị sửa, hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát trong thời gian đến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Liên - Phó Viện trưởng VKSND Phú Yên đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của 9 đơn vị cấp huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, trong những năm qua các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, nhất là những vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai tại địa phương ngày càng tăng, có nhiều vụ tính chất rất phức tạp. VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, thường xuyên phối hợp với Tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, đặc biệt là các vụ án phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bản án, quyết định sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa, hủy xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Do đó, việc tổ chức Hội nghị là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự ở VKSND hai cấp tỉnh và huyện. Thời gian tới, VKSND hai cấp tỉnh và huyện cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Trung Hưng - Viện trưởng VKSND Phú Yên phát biểu kết luận hội nghị.

Mỗi Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự cần nghiên cứu kỹ, nắm vững các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật liên quan. Đặc biệt là các văn bản đã được nêu tại Hội nghị về “Hệ thống các văn bản hướng dẫn pháp luật của cấp trên về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật”. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Trong từng cơ quan đơn vị phải có sự chọn lựa, đào tạo, phân công, kèm cặp, đồng thời thường xuyên cập nhật những văn bản mới để áp dụng khi giải quyết án. Chú trọng việc tham gia góp ý, xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

Phổ biển, triển khai tài liệu rút kinh nghiệm đối với các bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất có vi phạm nghiêm trọng bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa trong 3 năm  từ năm 2019 đến năm 2021 trong toàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng án bị sửa, hủy xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát rơi vào những trường hợp đã rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vụ án dân sự, hành chính quá hạn, kéo dài góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát tỉnh Phú Yên…

Ninh Huyền - Thanh Vương