Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai – đơn vị Cụm trưởng; đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum – đơn vị Cụm phó; đồng chí Tạ Đình Đề, Viện trưởng VKSND tỉnh Đăk Nông; đồng chí Đinh Quang Cử, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Lê Văn Trữ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Công Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai; các đồng chí Chánh Văn phòng và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai – Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 năm 2023 phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Gia Lai đã báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 bằng video clip. Theo đó, trong năm các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã tổ chức phát động phong trào thi đua với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng thời, hưởng ứng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trong toàn Ngành với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023” ; các phong trào thi đua theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND và địa phương, gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Qua đó, các đơn vị trong Cụm đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời quán triệt và triển khai phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực; tăng cường chỉ đạo VKSND hai cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên và có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực trong việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh.

Nhiều tập thể, cá nhân của VKSND các tỉnh trong Cụm đã đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Nhà nước, của Viện trưởng VKSND tối cao và của địa phương. Các đơn vị trong Cụm đã đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân, đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Viện trưởng VKSND tối cao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 17 cá nhân, Bằng khen cho 70 tập thể và 161 cá nhân; Viện trưởng VKSND các tỉnh tặng Giấy khen cho 49 tập thể và 304 cá nhân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác nghiệp vụ để các thành viên trong Cụm cùng nhau học hỏi.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã tiến hành bình xét và thống nhất đơn vị VKSND tỉnh Gia Lai được đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; các đơn vị VKSND tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Lâm Đồng được đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2023; đồng thời Hội nghị đã bầu VKSND tỉnh Kon Tum làm Cụm trưởng, VKSND tỉnh Lâm Đồng làm Cụm phó năm 2024./.

Hoàng Tân – Nguyễn Chính