leftcenterrightdel
Ông Dương Ngọc Hải phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020. (Ảnh: Thy Dương/ThanhuyTP)

Ngày 6/1, Thành ủy TP HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; sơ kết 3 năm thực hiện Quy định 1374–QĐ/TU, ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM Dương Ngọc Hải cho biết, trong năm 2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 1.530 tổ chức Đảng và 1.882 đảng viên, trong đó có 1.124 cấp ủy viên các cấp. Qua đó, thi hành kỷ luật luật 7 tổ chức Đảng và 337 đảng viên. Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, trong đó khiển trách 1 tổ chức, cảnh cáo 2 tổ chức; 3 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức: cách chức 1 trường hợp, khai trừ 2 trường hợp.

Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng bằng các hình thức khiển trách 3 tổ chức, giải tán 1 tổ chức. Cùng với đó là thi hành kỷ luật 334 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 242 trường hợp, cảnh cáo 77 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ 6 trường hợp.

Các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó là vi phạm các quy định về công tác cán bộ; quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, chính sách dân số, kế hoạch gia đình...

Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.204 tổ chức Đảng và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 131 tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với 173 đảng viên, có 58 cấp ủy viên các cấp.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thy Dương/ThanhuyTP)

Về kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải cho biết, trong 3 năm qua được Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đã trở thành một nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết và chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện. Một số cơ quan báo chí đã phát hiện, phản ánh những thông tin về những sai phạm, tiêu cực. Qua đó, giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị nắm bắt được tình hình, chủ động xử lý các vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cụ thể, kết quả tiếp nhận thông tin và xử lý kỷ luật toàn TP  là 8.952 thông tin. Trong đó, ý kiến cử tri 23%, giám sát của các cơ quan dân cử 17,6%, khiếu nại, tố cáo 47,6% và từ báo chí 11,3%. Bình quân mỗi tháng có 249 tin, mỗi ngày 8 đến 9 tin. Tỷ lệ tin đã được xử lý là 8.816/8.952 tin, tỷ lệ 98,48%. Về xử lý kỷ luật Đảng, đã kỷ luật 9 tổ chức Đảng (khiển trách 8 tổ chức Đảng, cảnh cáo 1 tổ chức Đảng) và kỷ luật 357 đảng viên (khiển trách 216 trường hợp, cảnh cáo 109 trường hợp, cách chức 18 trường hợp, khai trừ 14 trường hợp). Bình quân mỗi tháng xử lý kỷ luật 10 đảng viên.

Đối với xử lý kỷ luật về chính quyền, có 406 trường hợp, trong đó khiển trách 189 trường hợp, cảnh cáo 86 trường hợp, cách chức 24 trường hợp, 81 trường hợp khác (kéo dài thời gian nâng bậc lương, giáng cấp, chuyển công tác, buộc thôi việc, sa thải 26 trường hợp. Bình quân mỗi tháng xử lý hơn 11 cán bộ, công chức, viên chức. Chuyển cơ quan pháp luật xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự 5 trường hợp./.

Nguyễn Lánh