UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 116/UBND-NC ngày 14/1/2020 gửi Sở Nội vụ và Sở Lao động Thương binh – Xã hội về việc báo cáo kết quả xử lý công tác tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm tại Sở Lao động Thương binh – Xã hội. Liên quan đến vụ việc này trước đó, Sở Nội vụ đã có văn bản số 52/SNV-CCVC ngày 10/1/2020 gửi Sở Lao động Thương binh – Xã hội đề nghị xử lý trước ngày 13/1 nhưng đến nay chưa có thông tin báo cáo.

leftcenterrightdel
Sở Lao động Thương binh – Xã hội tỉnh Gia Lai nơi vị Giám đốc ký nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ trước ngày về hưu. 

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra, xử lý các Quyết định ban hành trái quy định pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/01/2020 để theo dõi; đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Trước đó, qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, Sở Nội vụ Gia Lai nhận được 3 quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự của Sở Lao động Thương Binh- Xã hội, gồm: Quyết định số 14, điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động; Quyết định số 16, điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng Sở giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định số 17, điều động ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai, giữ chức vụ Chánh văn phòng Sở.

Các quyết định này ban hành ngày 9/1/2020, do bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động Thương Binh- Xã hội tỉnh Gia Lai ký chưa đầy 1 tháng trước khi nghỉ hưu từ ngày 1/2/2020. Điều này đã vi phạm Quy định số 205-QĐ/TW năm 2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Cũng theo Sở Nội vụ Gia Lai, việc Sở Lao động Thương Binh - Xã hội thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào, ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) vào biên chế hành chính là trái với quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

Được biết, ngoài các quyết định bổ nhiệm do bà Thanh ký các ngành liên quan còn phát hiện thêm một số trường hợp cũng có dấu hiệu điều động, bổ nhiệm sai quy định. Đó là Quyết định bổ nhiệm, điều động ông Lê Thanh Truyền - Phó giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Thạch Anh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy. Cả hai quyết định này cùng ký ngày 2/1/2020.

Nguyễn Chính