Hiện nay, Chi bộ VKSND huyện Hưng Nguyên hiện có 12 Đảng viên, trong đó 90%  có trình độ cử nhân luật trở lên, qua hoạt động nhìn chung đã khẳng định được năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ VKSND huyện Hưng Nguyên đã xây dựng Nghị quyết và các chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đã từng bước đi vào ổn định đã tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Hưng Nguyên học tập, quán triệt Chỉ thị 36/CT của Bộ Chính trị.

Hàng năm chi bộ đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Nhất là lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, coi đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của đơn vị mình; tập trung đề ra các biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Học tập những biện pháp, cách làm hay của các đơn vị trong ngành để triển khai thực hiện trong đơn vị.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã tập trung học tập, quán triệt các đạo luật về tư pháp được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2015 dưới nhiều hình thức, quy mô, cấp độ. Từ đó vai trò trách nhiệm công tố của Viện kiểm sát được tăng cường, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự tiếp tục được nâng lên, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
 KSV VKSND huyện Hưng Nguyên kiểm sát tiêu hủy vật chứng tại Cơ quan THA.

Cụ thể: Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật; Đơn vị đã thụ lý kiểm sát 339 tố giác về tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt  99%, tăng 02%, vượt 07% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao; ban hành 321 văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công tác giải quyết án được đẩy nhanh, KSV được phân công nắm chắc tiến độ điều tra và việc lập hồ sơ vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện; chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động điều tra như tham gia lấy lời khai, hỏi cung, khám nghiệm hiện trường... đảm bảo không có vụ án nào quá hạn điều tra; không có vụ án, bị can nào phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội.

Tổng số vụ án VKS thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 240 vụ - 391 bị can, xử lý: 234 vụ – 384 bị can, đạt tỷ lệ: 97%; tỷ lệ giải quyết vượt 15% so với chỉ tiêu của Quốc hội, vượt 1% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Đã truy tố chuyển toà: 233 vụ -  365 bị can, đạt tỷ lệ: 99% về số vụ, vượt 4% so với chỉ tiêu đề ra, vượt 1% so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 27 vụ án trọng điểm, tăng 2 vụ so với nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức 27 phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng 17 phiên tòa so với nhiệm kỳ 2015-2020; 47 phiên tòa xét xử lưu động tại UBND các xã trên địa bàn, giảm 12 phiên so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, bảo đảm các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng pháp luật, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ này. Đã ban hành tổng số 139 bản kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan, tổ chức khắc phục, phòng ngừa vi phạm đều được chấp nhận thực hiện.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, Đảng viên VKSND huyện Hưng Nguyên.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đã chủ động xây dựng chương trình hành động, gắn với nhiệm vụ cụ thể của Đảng viên và của cơ quan để thực hiện nghiêm túc.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 03-CT/TW; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, Chi bộ VKSND huyện Hưng Nguyên đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 03- CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về Bác Hồ theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 100% cán bộ trong đơn vị và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong Chi bộ và triển khai việc đăng ký “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, sát với nhiệm vụ công tác được phân công.

Với những kết qua đã đạt được, trong 5 năm vừa qua, Chi bộ VKSND huyện Hưng Nguyên liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đơn vị được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, lao động tiên tiến trong đó năm 2015 được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng cờ thi đua. Các tổ chức đoàn thể được xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

 

Nguyễn Châu