Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Theo đó, danh mục gồm 7 luật, đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ 1/11/2019; Luật Đầu tư công (sửa đổi - có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi - có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Kiến trúc (có hiệu lực từ 1/7/2020); Luật Giáo dục (sửa đổi - có hiệu lực từ 1/7/2020); Luật Quản lý thuế (sửa đổi - có hiệu lực từ 1/7/2020).

43 văn bản quy định chi tiết bao gồm: 25 nghị định, 17 thông tư, 1 thông tư liên tịch. Đáng chú ý, liên quan đến Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Chính phủ ban hành 7 nghị định để quy định chi tiết 24 nội dung; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 3 thông tư quy định chi tiết 3 nội dung; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 2 thông tư quy định chi tiết 2 nội dung. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao phối hợp ban hành 1 thông tư liên tịch quy định chi tiết 1 nội dung.

leftcenterrightdel
Một cuộc kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Nhà tạm giữ Công ạn huyện 

Liên quan đến trách nhiệm của VKSND tối cao, Quyết định số 936/QĐ-TTg nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để quy định chi tiết việc tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc theo quy định tại Điều 82 Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao trong việc soạn thảo, ban hành các thông tư liên tịch do TAND tối cao chủ trì theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để quy định chi tiết các điều 24, 36, 38, 39, 65, 90, 103, 104, 110 và 117 Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Ngoài ra, cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số nghị định được xác định cụ thể tại Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

 

P.V