leftcenterrightdel
 Luật sư Phạm Công Út bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: FB

Theo nội dung quyết định của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM về việc kỷ luật luật sư Phạm Công Út, ông Út ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng nhận ngay một tỉ đồng và sẽ nhận 30% giá trị tài sản thu hồi được nhưng không khả năng thực hiện hợp đồng, không hoàn trả tiền cho khách hàng.

Khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng, ông Út chỉ chuyển trả 200 triệu đồng. Đến khi khách hàng khiếu nại, ông Út lại cho rằng số tiền 200 triệu đồng là cho khách hàng mượn sẽ đòi lại và yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng.

leftcenterrightdel
 

Trong quá trình hòa giải, ông Út không thừa nhận sai phạm, chỉ trả thêm 300 triệu đồng và đặt điều kiện khách hàng phải rút đơn khiếu nại, nếu không sẽ kiện đòi lại tiền. Hành vi nêu trên của ông Phạm Công Út đã vi phạm khoản 5 Điều 3, điểm d khoản 1 Điều 9 Luật luật sư, các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Công Út có quyền khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định. 

Nam Phong