Thực hiện Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển trụ sở làm việc, kể từ ngày 02/7/2018 (Thứ Hai), báo Bảo vệ pháp luật - Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến làm việc tại trụ sở mới.

 Địa chỉ: Số 09 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 Báo Bảo vệ pháp luật - Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp thực hiện./.