leftcenterrightdel
 

Cụ thể, 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN25; BN86; BN94; BN148; BN194; BN202, BN205; BN249; BN237.

1. BN25: Nữ, 50 tuổi, Quốc tịch Anh.

Vào viện ngày 8/3/2020

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính vào các ngày 2/4; 3/4; 5/4; 7/4/2020.

Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều.

2. BN86: Nữ, 54 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Vào viện ngày 20/3/2020.

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính vào các ngày 25/3; 26/3; 29/3; 6/4/2020.

Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

3. BN94: Nữ, 64 tuổi, ở Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 01/04; 04/04; 07/04/2020.

Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

4. BN 148: Nam, 58 tuổi, Quốc tịch Pháp.

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 2 lần âm tính vào các ngày 03/04; 06/04/2020.

Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt  không ho, không khó thở.

5. BN194: Nữ, 42 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Vào viện ngày 30/3/2020.

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 02/04; 05/04; 08/04/2020.

Hiện tại: Bệnh nhận tỉnh, tiếp xúc được, Không sốt, không ho, không khó thở.

6. BN202: Nữ, 57 tuổi, ở Hưng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Vào viện ngày 29/3/2020.

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 1/4; 4/4; 7/4/2020.

Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

7. BN205: Nam, 37 tuổi, ở Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Vào viện ngày 31/3/2020.

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 31/3; 03/4; 6/4/2020.

Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tổn ổn định.

8. BN249: Nam, 55 tuổi, ở Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Vào viện ngày 23/3/2020.

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 2/4; 3/4; 6/4/2020.

Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt.

9. BN237: Nam, 64 tuổi, Quốc tịch Thụy Điển.

Vào viện ngày 3/4/2020.

Xét nghiệm: Kết quả xét nghiệm đã 2 lần âm tính vào các ngày 3/4; 6/4/2020.

Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không tức ngực, không khó thở.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Lưu Ly