Theo Quyết định thanh tra số 935/QĐ-TTr, ngày 13/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng, Đoàn Thanh tra liên ngành gồm có 7 thành viên do ông Trần Quốc Huy, Phó trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế nhằm chống tham nhũng trong lĩnh vực này

Đoàn Thanh tra sẽ thanh tra thời kỳ từ ngày 1/1/2020 đến 30/11/2021; thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Theo Thanh tra tỉnh Cao Bằng, Đoàn Thanh tra liên ngành, được tiến hành theo chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh và định hướng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay.

Qua thanh tra sẽ giúp các đơn vị y tế tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm để làm tốt hơn trong thời gian tới; đồng thời, phát hiện hạn chế, khuyết điểm để khắc phục hoặc có biện pháp xử lý nghiêm sai phạm (nếu có); phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PT-PCR tại các đơn vị y tế. Trên cơ sở đó các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, cấp bách trong giai đoạn này. 

Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng đề nghị lãnh đạo các đơn vị được thanh tra phối hợp với Đoàn thanh tra trong thực hiện các nội dung của cuộc thanh tra, đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình mới, vừa phòng, chống dịch COVID - 19, vừa đảm bảo tiến độ công việc.

Hoài Thu