leftcenterrightdel

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018 sẽ bao gồm 4 hoạt động chính: Chương trình Đêm hội văn hóa dân tộc - đây là hoạt động điểm nhấn của sự kiện; Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Các ngày hội văn hóa dân tộc, vùng miền (Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ; Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc; Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên); Triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, Ngày Văn hóa các dân tộc năm nay thu hút khoảng 270 đồng bào đại diện cho các dân tộc: Mông (Hà Giang), Khơ Mú (Điện Biên), Thái (Sơn La), Tày (Thái Nguyên), Mường (Hòa Bình), Dao (TP. Hà Nội), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), Raglai (Ninh Thuận), Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng), Gia Rai (Gia Lai), Thái (Nghệ An). Đặc biệt, còn có sự tham dự của đại diện 17 dân tộc (8 tỉnh) có số dân dưới 10.000 người (dân tộc thiểu số rất ít người) có thành tích trong bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc thực hiện tốt Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam: dân tộc Bố Y, dân tộc Phù Lá (Lào Cai), dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm (Kon Tum), dân tộc Chứt (Quảng Bình), dân tộc Cống, dân tộc La Hủ, dân tộc Lự, dân tộc Mảng, dân tộc Si La (Lai Châu), dân tộc Cờ Lao, dân tộc Lô Lô, dân tộc Pà Thẻn, dân tộc Pu Péo (Hà Giang), dân tộc La Ha (Sơn La), dân tộc Ngái (Quảng Ninh), dân tộc Ơ Đu (Nghệ An), nhóm nghệ nhân trẻ dân tộc Ba Na tỉnh Kon Tum, đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng cùng du khách trong nước, quốc tế.

Hằng Minh/congluan.vn