Luật giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 quyd định tại Điều 85: Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và các chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học.

Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ.

Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí.

leftcenterrightdel
 Nữ sinh viên sư phạm. Ảnh minh họa của Zing.vn

Cũng từ ngày 1/7/2020 Luật cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi năm 2019 quy định hợp đồng làm việc không xác định thời hạn  chỉ được áp dụng với 3 đối tượng sau: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020; Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật viên chức 2010; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, thời hạn của hợp đồng làm việc xác định thời hạn cũng được kéo dài đến 60 tháng (hiện nay tối đa chỉ đến 36 tháng).

Luật cũng bổ sung thêm 2 đối tượng được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển như sau: Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. Và hình thức kỷ luật hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Vũ Thủy