Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Trần Kiến Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP HCM; đồng chí Phan Quốc Bình, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức; đồng chí Nguyễn Hồ Điệp, Viện trưởng VKSND huyện Đất Đỏ; đại diện Cơ quan điều tra VKSND tối cao phía Nam; cùng đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Kiến Xương, Bí thư Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Trong những năm qua, Chi bộ Đại diện Văn phòng đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các nội dung về quy định chuẩn mực đạo đức đều được chi uỷ nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan,… thường xuyên thực hiện.

Thông qua đó, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên, quần chúng cũng đã có chuyển biến tốt hơn, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Kiến Xương trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Võ Trọng Duy.

Trong thời gian tới, Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP HCM sẽ tiếp tục, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình.

Mỗi đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Đi kèm với đó là tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Kiên quyết chống những biểu hiện vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hành vi “nói không đi đôi với làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Buổi sinh hoạt chuyên đề kết hợp về nguồn cho đảng viên, quần chúng tham quan, dâng hương Di tích lịch sử Nhà lưu niệm và Tượng đài nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Dâng hương tưởng niệm liệt sỹ và giao lưu với nhân chứng lịch sử Huỳnh Dư tại Nhà bia tưởng niệm TNXP xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường các hoạt động giáo dục về chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước đến các đảng viên và đa dạng các nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ.

leftcenterrightdel
 Chi bộ Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP HCM dâng hương tại Di tích lịch sử Nhà lưu niệm và Tượng đài nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề và về nguồn đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ và quần chúng trong đơn vị về tính tiên phong gương mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tham luận tại buổi sinh hoạt đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, khát vọng, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc có hiệu quả và nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị gắn với việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Kiến Xương cho biết, tính tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống không chỉ của cán bộ, đảng viên mà mỗi quần chúng cũng cần phải tiên phong, gương mẫu ở mọi lúc mọi nơi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, những người đứng đầu bộ phận phải luôn gương  mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, quy định của cơ quan, đơn vị; phải chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của tổ chức Đảng, Nhà nước, của cấp trên.

leftcenterrightdel
 Đoàn dâng hương tưởng niệm liệt sỹ và giao lưu với nhân chứng lịch sử Huỳnh Dư tại Nhà bia tưởng niệm TNXP xã Kim Long, huyện Châu Đức.

“Từng cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn tự soi mình để tự sửa chữa cho chính mình. Khi có khuyết điểm phải thẳng thắn nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm. Thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện ‘tự diễn  biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ”, đồng chí Trần Kiến Xương, Bí thư Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP HCM nhấn mạnh./.

Đại Lánh