Ngày 27/12, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình này chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Nội dung chi tiết chương trình môn học:

Chương trình Tổng thể 

Chương trình Ngữ Văn 

Chương trình Toán   

Chương trình Giáo dục Công dân 

Chương trình Tự nhiên và xã hội          

Chương trình Lịch sử và Điạ lý TH

Chương trình Lịch sử và Địa lý THCS

Chương trình Lịch sử 

Chương trình Địa lý 

Chương trình Khoa học

Chương trình Khoa học tự nhiên

Chương trình Tiếng Đức

Chương trình Tiếng Hàn 

Chương trình Tiếng Nga 

Chương trình Vật lí

Chương trình Hóa học

Chương trình Sinh học

Chương trình Công nghệ

Chương trình Tin học

Chương trình Âm nhạc

Chương trình Mĩ thuật

 Chương trình Giáo dục thể chất

 Chương trình Hoạt động trải nghiệm

Chương trình Tiếng Anh 1_2

 Chương trình Tiếng Anh 3_12

Chương trình Tiếng Nhật

Chương trình Tiếng Pháp

Chương trình Tiếng Trung

Tuệ Anh