Theo đó, bộ đề thi minh họa gồm các môn Toán, Ngữ văn, Bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm đề các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), Bài thi Khoa học Xã hội (gồm đề các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và đề thi minh họa môn Ngoại ngữ.

Đề thi môn Ngoại ngữ gồm đề của 6 ngôn ngữ khác nhau là Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung.

Chi tiết đề thi tham khảo các môn:


Đề thi tham khảo môn Toán học 

Đề thi tham khảo môn Ngữ văn

Đề thi tham khảo môn Vật lý

Đề thi tham khảo môn Hóa học

Đề thi tham khảo môn Sinh học

Đề thi tham khảo môn Lịch sử

Đề thi tham khảo môn Địa lý

Đề thi tham khảo môn Giáo dục Công dân

Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh

Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật

Đề thitham khảo môn Tiếng Pháp

Đề thi tham khảo môn Tiếng Trung

Tuệ Anh