Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 gồm các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác.

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần (tổng 3 môn là 150 phút). Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày với 4 buổi thi (mỗi buổi 1 bài thi), thay vì 2,5 ngày với 5 buổi thi  như các năm trước.

Cụ thể đề thi minh họa:

Đề thi tham khảo môn TOÁNtoan-1.pdf

Đề thi tham khảo môn NGỮ VĂN: ngu-van-1.pdf

Đề thi tham khảo môn LỊCH SỬ: lich-su.pdf

Đề thi tham khảo môn ĐỊA LÝ: dia-ly.pdf

Đề thi tham khảo môn VẬT LÝ: vat-ly.pdf

Đề thi tham khảo môn HÓA HỌC: hoa-hoc.pdf

Đề thi tham khảo môn SINH HỌC: sinh-hoc.pdf

Đề thi tham khảo môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN: gdcd.pdf

Đề thi tham khảo môn TIẾNG ANH: tieng-anh.pdf

Đề thi tham khảo môn TIẾNG TRUNG QUỐC: tieng-trung.pdf

Đề thi tham khảo môn TIẾNG ĐỨC: tieng-duc.pdf

Đề thi tham khảo môn TIẾNG NHẬT: tieng-nhat.pdf

Đề thi tham khảo môn TIẾNG PHÁP: tieng-phap.pdf

Đề thi tham khảo môn TIẾNG NGA: tieng-nga.pdf

 

Lưu Ly