leftcenterrightdel
 Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực Châu Á năm 2020.

Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội có tổng số điểm cao nhất trong số 3 cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam, 27.3–30.4, ĐH Quốc gia còn có điểm cao nhất về các tiêu chí Giảng dạy, Nghiên cứu, Quốc tế hóa, trong khi trường ĐH Bách khoa Hà Nội có điểm cao nhất về tiêu chí Chỉ số trích dẫn và ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh có điểm cao nhất về tiêu chí Thu nhập từ doanh nghiệp.

Hai cơ sở giáo dục ĐH còn lại là trường Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp trong nhóm 251-300 và ĐH Quốc gia TP HCM nhóm 400+. Bảng xếp hạng ĐH Châu Á năm 2020, Times Higher Education đã sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 nhóm Giảng dạy (30%), Nghiên cứu (30%), Chỉ số trích dẫn (30%), Thu nhập từ chuyển giao tri thức (7,5%) và Quốc tế hóa (7,5%). Với cách đánh giá như vậy, những cơ sở giáo dục ĐH không phải là ĐH nghiên cứu hoặc không mạnh về nghiên cứu khó có thể có mặt trong Bảng xếp hạng này.

Năm 2020, có gần 500 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực Châu Á được THE xếp hạng, trong khi năm trước chỉ có 400 trường, trong đó ba cơ sở giáo dục của Việt Nam đóng góp cho sự gia tăng này.

Lưu Ly