Thanh Hóa là 1 trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số huyện, xã, thôn bản đạt chuẩn NTM, được Trung ương đánh giá cao và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hiện, tiếp tục triển khai hoàn thành nâng cao chất lượng các mục tiêu của Chương trình.

leftcenterrightdel
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa 
Tổng huy động nguồn lực trong chương trình xây dựng NTM năm 2019 đạt 10.493,145 tỷ đồng, trong đó: Vốn trực tiếp cho Chương trình: 3.502,68 tỷ đồng, chiếm 33,4%, gồm: Ngân sách Trung ương: 876,6 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 140 tỷ đồng; Ngân sách huyện: 985,4 tỷ đồng; Ngân sách xã: 1.500,680 tỷ đồng; Vốn lồng ghép: 2.650,8 tỷ đồng, chiếm 25,3%; Vốn tín dụng: 2.200,5 tỷ đồng, chiếm 20,97%; Vốn doanh nghiệp, HTX: 581,45 tỷ đồng, chiếm 5,5%; Vốn huy động từ cộng đồng dân cư: 1.557,715 tỷ đồng, chiếm 14,83%. Trong đó: Tiền mặt: 390,658 tỷ đồng; ngày công, vật liệu, hiến đất, chỉnh trang nhà ở: 1.167,057 tỷ đồng.

Để sử dụng nguồn vốn nêu trên hiệu quả, năm 2019 Thanh Hóa đã đầu tư các dự án khởi công mới năm 2019 (đợt 2) và thưởng huyện, xã đạt chuẩn NTM thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM. Ban hành các Quyết định điều chỉnh danh mục, tổng mức đầu tư công trình khởi công mới năm 2019 tại các xã: Phú Lệ, huyện Quan Hóa; Xuân Hòa, huyện Như Xuân; Xuân Thọ, huyện Như Thanh; Trung Lý, huyện Mường Lát; Công văn số 6811/UBND-NN ngày 04/6/2019 giao đơn vị cung ứng và sử dụng xi măng trong xây dựng NTM năm 2019.

Kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, giai đoạn 2011-2020; Phối hợp, tham mưu trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM tại Hội nghị tổng kết toàn quốc. Xây dựng Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/4/2019 về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/6/2019 về thực hiện Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019, tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 16/12/2019 về xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu năm 2020, tỉnh Thanh Hóa.

Các tổ chức chính trị đã vào cuộc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” , “Phụ nữ Chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020”; phong trào “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu trong xây dựng NTM”, xây dựng thí điểm 50 mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” tại các xã đăng ký xây dựng xã NTM nâng cao; Phong trào “Thanh niên xung kích đi đầu trong xây dựng NTM”; triển khai Kế hoạch “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020”; Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hội viên hiến đất để xây dựng công trình phúc lợi; hỗ trợ xóa nhà tạm dột nát; xây dựng mô hình phát triển sản xuất do hội viên hội Cựu chiến binh làm chủ; Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM.

Lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban ngành cấp tỉnh đã tổ chức các cuộc kiểm tra, làm việc về tình hình, kết quả xây dựng NTM tại các huyện: Nga Sơn, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa; các ngành thành viên BCĐ tỉnh phụ trách các tiêu chí NTM đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện xây dựng NTM, đồng thời ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đạt được các tiêu chí do ngành phụ trách; Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định phân công các đơn vị trực thuộc theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ 10 xã xây dựng NTM năm 2019.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện xây dựng mô hình thôn, bản NTM kiểu mẫu; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Đề án Chương trình OCOP và Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020; phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thẩm định, thẩm tra địa phương đạt chuẩn NTM năm 2018; tổ chức thẩm định đạt các tiêu chí xã NTM cho 71 xã và thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện NTM của các huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa, trình Trung ương thẩm định, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận; phối hợp tổ chức lễ công bố cho 05 đơn vị cấp huyện và 86 xã đạt chuẩn NTM. Phát hành bộ tài liệu hướng dẫn hồ sơ và hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao; tham dự diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và khai Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh; tham dự lễ công bố 10 sự kiện nổi bật các Chương trình MTQG năm 2018; tham dự lễ trao giải cuộc thi báo chí về NTM năm 2018 và phát động cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN tại Hà Nội; tham dự Hội thảo tại Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lần thứ Nhất tổ chức tại tỉnh Bến Tre…

Ông Lê Đức Giang khẳng định: Chương trình xây dựng NTM của Thanh Hóa đã kết qua cao như hiện nay là có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tin, bài tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời phản ánh những bất cập trong triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở. Các ngành, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM thông qua các hội nghị từ tỉnh đến cơ sở và các thôn, bản…

Tuy nhiên, xây dựng NTM của Thanh Hóa có một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được rút kinh nghiệm và tháo gỡ đó là: Việc thực hiện bước tự rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí NTM của xã, thẩm tra của huyện để trình thẩm định ở một số địa phương chưa thực hiện tốt, dẫn đến phải kéo dài thời gian kiểm tra, đôn đốc, chỉnh sửa của các ngành cấp tỉnh trong quá trình thẩm định. Một số Chủ đầu tư, UBND các xã, huyện lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án chưa đúng với chủ trương đầu tư, đã dẫn đến việc phân bổ chi tiết vốn các công trình khởi công mới năm 2019 chậm, phải chỉnh sửa nhiều lần, làm kéo dài thời gian phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn. Việc báo cáo Bộ Công an xem xét, quyết định loại các xã đã được thẩm định đạt 19 tiêu chí NTM khỏi danh sách “Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự” trên địa bàn tỉnh mất nhiều thời gian, nên đã ảnh hưởng đến tiến độ công tác thẩm định xã, thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM. Một số xã trong vùng lõi Khu bảo tồn Quốc gia chưa có cơ hội đầu tư….

Phạm Ngọc