Báo cáo của Tổng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh cho thấy, trong thu nội địa, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt khá so với dự toán, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước: khoản thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 87,6% dự toán năm, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm trước; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 74% dự toán, giảm 23,9%.

leftcenterrightdel
 Ước tính thu ngân sách tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cao trong những tháng cuối năm 2022. Ảnh: TTXVN

Một số khoản thu lớn có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu thuế ngoài nhà nước; thu thuế thu nhập cá nhân. Có 2 khoản thu đạt tiến độ thấp là: Thu tiền sử dụng đất; thu thuế bảo vệ môi trường.

Tính chung 9 tháng, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 10.685 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán năm 2022, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 4.860 tỷ đồng; chi thường xuyên đạt 5.822 tỷ đồng. Trong chi thường xuyên có một số khoản chi có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Chi an ninh; chi văn hóa thông tin; chi thể thao; chi đảm bảo xã hội.

Trước đó, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn-Gross Regional Domestic Product) 6 tháng đầu năm tỉnh Bắc Ninh cũng tăng 14,7%, tăng cao nhất trong vòng 4 năm gần đây, đứng thứ 2 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Vũ Phương