Đại tướng Lê Đức Anh Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ
Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ03/05/2019 08:11
Đại tướng Lê Đức Anh - những năm tháng sống và chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ
Đại tướng Lê Đức Anh - những năm tháng sống và chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ26/04/2019 17:57

Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ

(BVPL)- Cuộc đời của Đại tướng Lê Đức Anh gắn liền với những chiến thắng, những bước thăng trầm của lịch sử nước nhà. Đồng chí đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.