Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy
Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy10/03/2020 22:28
Hà Nội triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy
Hà Nội triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy20/02/2020 12:35
VPCP triển khai Quyết định của Thủ tướng về gửi, nhận văn bản điện tử
VPCP triển khai Quyết định của Thủ tướng về gửi, nhận văn bản điện tử15/08/2018 07:18
TP HCM Trao đổi văn bản điện tử được đẩy mạnh
TP HCM: Trao đổi văn bản điện tử được đẩy mạnh07/10/2016 22:55

Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy

(BVPL) - Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.