Viện cấp cao 3 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
Viện cấp cao 3 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm09/08/2019 10:42

Viện cấp cao 3 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

(BVPL) – Vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 03/KH-VC3-VP ngày 10/1/2019 của Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM (Viện cấp cao 3) về công tác kiểm sát năm 2019, Viện cấp cao 3 đã phối hợp với TAND cấp cao tại TP HCM (Tòa cấp cao 3) tổ chức 3 phiên tòa rút kinh nghiệm.