Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang14/02/2020 18:55
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng14/01/2020 11:02
VKSND huyện Tân Phú Đông có tân Phó viện trưởng
VKSND huyện Tân Phú Đông có tân Phó viện trưởng09/12/2019 13:29
VKSND TP Hồ Chí Minh có tân Phó viện trưởng
VKSND TP Hồ Chí Minh có tân Phó viện trưởng29/10/2019 17:24
VKSND huyện Tam Nông có tân nữ Phó Viện trưởng
VKSND huyện Tam Nông có tân nữ Phó Viện trưởng14/10/2019 13:04
VKSND huyện Hương Sơn có nữ Phó Viện trưởng 8X
VKSND huyện Hương Sơn có nữ Phó Viện trưởng 8X24/09/2019 18:00
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Ea H’leo
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Ea H’leo19/09/2019 09:55
VKSND tỉnh Đắk Lắk có tân Phó Viện trưởng
VKSND tỉnh Đắk Lắk có tân Phó Viện trưởng13/09/2019 11:35
VKSND huyện Đức Thọ có tân Phó Viện trưởng
VKSND huyện Đức Thọ có tân Phó Viện trưởng10/07/2019 09:39
VKSND tỉnh Bắc Ninh có 2 tân Phó Viện trưởng
VKSND tỉnh Bắc Ninh có 2 tân Phó Viện trưởng02/07/2019 23:00

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang

(BVPL)- Ngày 14/2, VKSND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang cho đồng chí Nguyễn Thanh Liêm.