Bắt tạm giam đối tượng sử dụng mạng xã hội chống phá Đảng và Nhà nước
Bắt tạm giam đối tượng sử dụng mạng hội chống phá Đảng và Nhà nước30/06/2019 08:03
Công bố Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam
Công bố Quy tắc sử dụng mạng hội của người làm báo Việt Nam25/12/2018 18:05

Bắt tạm giam đối tượng sử dụng mạng xã hội chống phá Đảng và Nhà nước

(BVPL) - Từ năm 2010 đến nay, Phạm Văn Điệp thường xuyên sử dụng mạng xã hội facebook để tuyên truyền chống phá Nhà nước. Điệp đã nhiều lần về nước trực tiếp tham gia cổ xuý, kích động nhân dân biểu tình trong nhiều sự kiện.