Người đàn ông rút “đồ chơi” đe dọa người dân khai gì tại Công an
Người đàn ông rút “đồ chơi” đe dọa người dân khai gì tại Công an?09/10/2020 12:15
Trưởng Công an xã ở Bình Thuận rút súng dọa bắn người dân
Trưởng Công an xã ở Bình Thuận rút súng dọa bắn người dân 12/03/2020 20:50

Người đàn ông rút “đồ chơi” đe dọa người dân khai gì tại Công an?

(BVPL) – Tại Công an, ông Lợi khai lấy cây "súng nhựa" từ nhà của anh trai bà Kh.. Người này là bạn của bà Kh. nên về nhà bà Kh. để giải quyết chuyện mâu thuẫn về việc xây dựng hàng rào giáp ranh.